Dự án đã thi công

Biệt thự gia đình Ninh Hiệp – Hà Nội

Công trình sử dụng các hạng mục đá: - 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐢𝐭𝐞 𝐕𝐢𝐚𝐥𝐚𝐜𝐭𝐞𝐚, 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐀𝐩𝐢𝐧𝐮𝐬 cho sảnh. - 𝐐𝐮𝐚𝐳𝐭 𝐌𝐨𝐧𝐛𝐥𝐚𝐜𝐞 cho sàn nhà. - 𝐌𝐚𝐫𝐛𝐥𝐞 𝐗𝐚́𝐦 𝐲́, 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐜𝐡𝐢𝐧𝐨, Đ𝐞𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 cho khu vực ...

18/09/2023 - 316

Xem thêm