Chính sách bảo hành đổi trả

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HOÀNG LÂM chấp nhận đổi trả sản phẩm nếu mẫu đá quý khách nhận sai khác hoàn toàn, nứt vỡ quá nhiều không phải do quá trình vận chuyển so với thoả thuận.